Vann er kilden til liv viagra mennesket trenger vann cialis

Småbarnssvømming


Småbarnsvømming er en flott aktivitet. Gjennom lek og øvelser utvikles vannglede, trygghet og trivsel. Vanntilvenning og utvikling av basisferdigheter, gir et godt grunnlag for selvberging og senere svømmeopplæring. Aktivitet i vann stimulerer også generell motorisk utvikling. Barnet deltar i vannet sammen med en voksen.

Trinn 1:

Passer for barn som har lite erfaring i vann. Fokus på trygghet og det å bli kjent med vannet. 

Trinn 2:

Passer for barn som allerede har opparbeidet noe trygghet i vann. Leik og moro for å opparbeide basisferdigheter for senere svømmeopplæring.

Trinn 3:

Videreføring av trinn 2. Fokus på ferdighetene å dykke, flyte og gli i vannet.

Trinn 4:

Videreføring av trinn 3. Fokus på videre utvikling av ferdighetene å flyte, gli og få fremdrift i vannet.

Pris 1 300,- for barnet og en voksen, 8 ganger.

Dersom sykdom eller annet gjør at dere går glipp av en kursdag, kan tapt kursdag erstattes med egenaktivitet i svømmehallen en annen dag i løpet av kursperioden.

Oppstart av nye kurs flere ganger i halvåret. Ring 32 78 08 11 for påmelding eller mer info

Webløsningen er utviklet av Tomas Ruud | Sideadministrasjon