Småbarnsvømming 3 – 5 år


Smabarnssvomming-Hjemmeside

Vi starter nye kurs flere ganger i halvåret.

Småbarnsvømming er en flott aktivitet. Gjennom lek og øvelser utvikles vannglede, trygghet og trivsel. Vanntilvenning og utvikling av basisferdigheter, gir et godt grunnlag for selvberging og senere svømmeopplæring. Aktivitet i vann stimulerer også generell motorisk utvikling. Barnet deltar i vannet sammen med en voksen.

Hvert kurs er 8 ganger av 30 min, en gang pr uke.

Trinn 1:

Passer for barn som har lite erfaring i vann. Fokus på trygghet og det å bli kjent med vannet. 

Trinn 2:

Passer for barn som allerede har opparbeidet noe trygghet i vann. Leik og moro for å opparbeide basisferdigheter for senere svømmeopplæring.

Trinn 3:

Videreføring av trinn 2. Fokus på ferdighetene å dykke, flyte og gli i vannet.

Trinn 4:

Videreføring av trinn 3. Fokus på videre utvikling av ferdighetene å flyte, gli og få fremdrift i vannet.

Pris 1 400,- for barnet og en voksen, 8 ganger.

Dersom sykdom eller annet gjør at dere går glipp av en kursdag, kan tapt kursdag erstattes med egenaktivitet i svømmehallen en annen dag i løpet av kursperioden.

Ring 32 78 08 11 for påmelding eller mer info

Webløsningen er utviklet av Tomas Ruud | Sideadministrasjon