Vann er kilden til liv viagra mennesket trenger vann cialis

Småbarnsvømming


SMÅBARNSVØMMING  ( 3 – 5 år)

Småbarnsvømming er en flott aktivitet. Gjennom lek og øvelser utvikles vannglede, trygghet og trivsel. Vanntilvenning og utvikling av basisferdigheter, gir et godt grunnlag for selvberging og senere svømmeopplæring. Aktivitet i vann stimulerer også generell motorisk utvikling. Barnet deltar i vannet sammen med en voksen.

Kurs to ganger pr uke i fire uker

Trinn 1:

Fokus på trygghet og det å bli kjent med vannet. Passer for barn som har lite erfaring i vann.

Tirsdag og torsdag kl 1545 – 1615, åpent for nye deltakere 28. mai

 Trinn 2:

Leik og moro for å opparbeide basisferdigheter for senere svømmeopplæring. Passer for barn som allerede har opparbeidet noe trygghet i vann.

Tirsdag og torsdag kl 1620 – 1650, åpent for nye deltakere 28. mai

Pris 1 200,- for barnet og en voksen, 8 ganger. ( kr 1 050,- for deltakere som starter 28. mai / 7 ganger )

Ring 32 78 08 11 for påmelding eller mer info

Webløsningen er utviklet av Tomas Ruud | Sideadministrasjon