Vann er kilden til liv viagra mennesket trenger vann cialis

Småbarnssvømming – barn 3-6 år


Opplæring i små grupper med leikpregede øvelser som fremmer vannglede og trygghet. Gir et godt grunnlag for senere svømmeopplæring. Aktivitet i vann stimulerer også generell motorisk utvikling. Barnet deltar i vannet sammen med en voksen.

Flere partier tilpasset ulikt ferdighetsnivå. Felles oppmøte første kurskveld.

Pris 1400,- for 7 ganger (kurs og inngang for barnet med en voksen)

Opplæringen tilpasses barnas ferdighetsnivå.

Ring oss på 32 78 08 11 for påmelding eller mer info.

Mer info om småbarnssvømming

Webløsningen er utviklet av Tomas Ruud | Sideadministrasjon